เพิ่มความรู้!! พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ที่ในหลวงทรงเสด็จออกสีหบัญชรเย็นนี้

หากเราทำการย้อนเวลาไป เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2493 หรือ เมื่อ 69 ปีที่แล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงเคยเสด็จออกให้ประชาชนได้ทำการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

สำหรับ สีหบัญชร มีความหมายว่า หน้าต่างของพระที่นั่ง ที่พระมหากษัตริย์จะทำการเสด็จออกให้เหล่าข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นระเบียงยื่นออกไป เช่น สีหบัญชรของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต สีหบัญชรที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โดยพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท นี้ ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ในพระราชพิธีสนานใหญ่ และการฝึกช้าง ซึ่งลักษณะเป็นพลับพลาโถง ทำด้วยเครื่องไม้มีอัฒจันทร์ขึ้นลงทางทิศเหนือและทิศใต้ โดยต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ก่อผนังอิฐฉาบปูนต่อเติมหลังคาเป็นยอดปราสาท ใน พ.ศ.2492 มีการต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ด้านตะวันออกเป็นสีหบัญชร

จนกระทั่งในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้ วันนี้ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ สีหบัญชร พระที่นั่งเดียวกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะเป็นสถานที่สำคัญอีกครั้งในวันประวัติศาสตร์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีความงดงาม อย่างมาก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวฮอต วันนี้